Щотижневий аналіз моніторингів ДАСУ – Konsaltua
14-Вересень 2022
Щотижневий аналіз моніторингів ДАСУ

Вже традиційно пропонуємо розібрати найактуальніші моніторинги ДАСУ за минулий тиждень. А саме більш детально зупинитися на процедурах закупівель, в яких замовник не відхилив пропозицію учасника, яка підлягала відхиленню відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

Чи не найскладнішим етапом проведення закупівлі є кваліфікація учасника. Зазвичай, на цьому етапі замовники допускають найбільше помилок, вагаються чи підходить документ в такому вигляді, як його надає учасник, чи надавати 24 год на виправлення, та яку ж підставу для відхилення правильно обрати. Спробуємо зрозуміти, як аудитор бачить дотримання Закону в частині розгляду тендерної пропозиції учасника.

            Стаття 31 Закону містить виключний перелік підстав для відхилення учасника процедури закупівлі, тендерної пропозицій та переможця процедури закупівлі окремо.

            Порушення в частині невідхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону призводить до складання протоколу про адмінправопорушення на службових (посадових), уповноважених осіб замовника та тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 25 500,00 грн відповідно до статті 164-14 КУпАП.

 

Закупівля https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-29-002882-a

За результатами проведеного моніторингу установлено, що тендерна пропозиція учасника, якого замовник визнав переможцем, не відповідає умовам тендерної документації.

Так, відповідно до вимог тендерної документації, від учасників у складі тендерної пропозиції вимагалось надання тендерної пропозиції по формі, що наведена в Додатку до тендерної документації. Також, відповідно до пунктів таблиці «МЕДИКОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ» тендерної документації , предметом закупівлі є, зокрема, підгузки для дорослих ТМ Tena, розмір M у кількості 3240 шт та підгузки для дорослих ТМ Tena, розмір L у кількості 6120 шт.

Однак, на виконання вищевказаних вимог у складі тендерної пропозиції учасника надано тендерну пропозицію, яка містить інформацію про пропозицію учасника надати, зокрема, Tena підгузники для дорослих Slip Plus Medium у кількості 6120 шт та Tena підгузники для дорослих Slip Plus Large у кількості 3240 шт, що не відповідає тендерної документації.

Разом з тим, замовником в електронній системі закупівель було оприлюднено пояснення з власної ініціативи, в кому стверджується, що при прийнятті даного рішення було враховано, що Учасник у своїй ціновій пропозиції переплутав назву товару по позиціям згідно Додатку тендерної документації та визнано дану помилку несуттєвою (формальною) (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою додається).

Аудитори ж не «розділили» думку замовника,  та у своєму висновку зазначили, що невірне зазначення предмету закупівлі  призводить до її спотворення, оскільки стосується характеристики предмета закупівлі. Тобто, віднесення вищевказаного порушення до формальних помилок, не передбачено Переліком № 710, а відтак відповідно до пункту 19 частини 2 статті 22 Закону не може вважатися формальною помилкою (несуттєвою), що пов’язана з оформленням тендерної пропозиції та не впливає на зміст тендерної пропозиції.

Замовника зобов’язали відмінити  тендер.

 

Закупівля https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-14-004371-a

            Моніторингом встановлено, що відповідно до Додатку «Кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі» тендерної документації учасник процедури закупівлі для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, повинен надати дипломи про освіту ІТП та робітників основних будівельних професій, зазначених у довідці (без додатків).

У складі тендерної пропозиції Учасника надано довідку, в якій зазначено про виконаця робіт Диканя Володимира Івановича. Однак, на підтвердження вказаної у довідці інформації, не надано диплом про освіту Диканя Володимира Івановича, чим не виконано вимогу Додатку «Кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі».

Таким чином, ДАСУ у своєму висновку зазначає, що в порушення пункту 1 частини першої статті 31 Закону Замовник не відхилив тендерну пропозицію, як таку, що не відповідає кваліфікаційним вимогам до учасника процедури закупівлі, установленим статтею 16 цього Закону.

 

Закупівля https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-27-005614-a

За результатами моніторингу установлено, що відповідно до тендерної документації для документального підтвердження інформації про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, учасник у складі своєї пропозиції повинен надати довідку у табличному вигляді, складену та заповнену за формою І, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання послуг, що є предметом процедури закупівлі, з урахуванням переліку та періодичності надання послуг та вимог.

У складі тендерної пропозиції Учасником надано довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної, в якій не заповнено стовбець  «Власне/орендоване/залучене тощо», як вимагалося тендерною документацією.

Також, відповідно до Додатку до тендерної документації замовник зазначив, що для документального підтвердження інформації про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, учасник у складі своєї пропозиції повинен надати довідку у табличному вигляді, складену та заповнену за формою ІІ для надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням переліку та періодичності надання послуг та вимог, визначених тендерною документацією. У складі тендерної пропозиції Учасником надано довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, в не заповнено у стовбці  «Спеціальність».

 

Нагадаємо, що відповідно до частини 16 статті 29 Закону, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

            Тож, якщо маєте хоч які-небуть сумніви щодо повноти надання учасником документів на підтвердження кваліфікаційних критеріїв, краще дати такому учаснику 24 год на виправлення.

 

Закупівля https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-21-003833-a

Відповідно до вимог тендерної документації для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, останній повинен надати зокрема, на підтвердження наявності документального підтвердження досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі – довідку у довільній формі, за підписом керівника, скріплену печаткою учасника (за її наявності), із зазначенням кількості аналогічних договорів, переліку організацій (замовників) з адресами та контактними телефонами, ПІБ керівників, сум договорів та стану їх виконання, в тому числі, своєчасності виконання цих договорів.

При цьому, замовником вказано, що у разі, якщо тендерна пропозиція учасника не містить документального підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, або якщо документальне підтвердження не відповідає вимогам, або відсутність хоча б однієї інформації у довідках довільної форми, або якщо документальне підтвердження вказує на невідповідність учасника кваліфікаційним вимогам, учасник вважається таким, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, а його тендерна пропозиція відхиляється на підставі статті 31 Закону.

Моніторингом встановлено, що Учасником у складі тендерної пропозиції надано довідку, складену у довільній формі, про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору за предметом закупівлі, у якій як аналогічний вказано Договір №2 щодо закупівлі брикетів торфових. Однак, вищевказана довідка Учасника не містить інформації щодо суми вказаного договору та своєчасності його виконання. Знову ж таки замовник не надав Учаснику 24 год на виправлення.

У висновку зазначається, що з врахуванням вимог тендерної документації, на порушення вимог пункту 1 частини першої статті 31 Закону (згідно з яким замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, якщо учасник процедури закупівлі: не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим статтею 16 цього Закону), Замовником не відхилено тендерну пропозицію Учасника, а визначено його переможцем тендеру.

Аудитори зобов’язали усунути порушення шляхом відхилення тендерної пропозиції учасника. Така вимога є некоректною і фактично може призвести до нових порушень замовником. Адже, якщо учасник визнаний переможцем, підстави для його відхилення можна обирати лише із пункту 3 частини 1 статті 31 Закону:

переможець процедури закупівлі:

відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;

не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону;

не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41  Закону;

не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником.