05-Травень 2021
Про відмітки про реєстрацію документів

Однією з досі не вирішених проблем у закупівлях залишається дотримання замовниками підходу «ми так завжди робили».

Так, у електронній системі і досі зустрічаються положення тендерних документацій, скопійовані ще з документів часів «паперових» торгів, які на сьогоднішній день не визначальні, не впливають на можливість потенційного учасника задовільнити потребу замовника у товарі/роботі/послузі, а іноді просто не існують.
Такі як, вимога надати свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ тощо.

У закупівлі UA-2020-04-14-003009-а замовник вимагав надати деякі документи з відміткою про реєстрацію. Доцільність такої вимоги сумнівна, ураховуючи, що перераховані замовником документи не засвідчують та не спростовують можливість учасника виконати договір. Разом з тим, постраждала економія, бо як було доведено під час судового розгляду, пропозиція переможця підлягала відхиленню.

З матеріалів Постанови П’ятого апеляційного адміністративного суду від 27.04.2021:

Як встановлено судом першої інстанції та підтверджено під час апеляційного розгляду справи, відповідно до пункту 1 “Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції” розділу “Інструкція з підготовки тендерної пропозиції” тендерної документації учасникам було необхідно завантажити файл зі статутом зі змінами та доповненнями з відміткою державного реєстратора (у випадку відсутності відмітки державного реєстратора, учасник повинен надати довідку або опис, де зазначено код доступу, за яким існує можливість переглянути електронну версію документу або інший установчий документ зі змінами (у випадку законодавчо обумовленої відсутності статуту).

Надана ТОВ “А” нова редакція статуту не містить відмітки про державну реєстрацію. Наявність на останній сторінці статуту запису приватного нотаріуса щодо засвідчення справжності підписів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та про реєстрацію цих нотаріальних дій не є тотожним реєстрації нової редакції самого статуту.

Щодо наданої ТОВ “А” копії таблиці 6 “Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам” за березень 2020 року, суд першої інстанції ґрунтовно виходив з того, що відповідно до пункту 2 розділу IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015№ 435 (далі Порядок № 435), звіт формується страхувальником або відповідальною особою страхувальника та включає таблиці, наведені у додатках 4-7 до цього Порядку.

На підставі п. 15 розділу ІІ Порядку № 435 при прийнятті Звіту, що подається особисто страхувальником або уповноваженою на це особою, відповідальна особа органу доходів і зборів зобов`язана візуально перевірити наявність заповнення всіх обов`язкових реквізитів, передбачених пунктом 6 цього розділу на паперових носіях.

За відсутності зауважень відповідальна особа органу доходів і зборів, яка приймає Звіт від страхувальника, реєструє Звіт датою фактичного отримання органом доходів і зборів та обов`язково засвідчує власним підписом. На примірнику, що залишається у платника за його бажанням, проставляється штамп “ОТРИМАНО”. Такий Звіт вважається прийнятим. Цей факт засвідчують відповідні відмітки: штамп, дата реєстрації Звіту та реєстраційний номер.

Відповідно до п. 12 розділу ІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р. № 557, підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомлення про неприйняття в контролюючому органі електронного документа є друга квитанція.

Таким чином, реєстрація звіту про суми нарахованого єдиного внеску загалом і таблиці 6 як складової частини звіту підтверджується, в залежності від способу подання, або відміткою на паперовому примірнику, або наявністю другої квитанції, якщо звіт подається в електронному вигляді.

Матеріалами справи підтверджено, що відповідачами не заперечується той факт, що таблиця 6 є складовою частиною звіту про суми нарахованого єдиного внеску і окремо не реєструється, однак відповідно до умов п. 5 “Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону” розділу “Інструкція з підготовки тендерної пропозиції” тендерної документації, учасники повинні були надати копії таблиці 6 зареєстрованого звіту про суми нарахованої заробітної плати. Подана ТОВ “А” копія таблиці без будь-яких доказів про реєстрацію звіту, не відповідає вимогам тендерної документації.

Правовий аналіз зазначених норм матеріального права дає можливість дійти висновку, що виявлені Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області порушення є обґрунтованими.
 


Тож, не перевантажуйте документації зайвими документами, щоб ваші закупівлі були максимально ефективними та безпроблемними.

Джерело: ProZorливі закупівлі