19-Квітень 2021
Про оскарження висновків ДАСУ

Щотижня десятки негативних висновків за результатами моніторингів закупівель ДАСУ оприлюднюються в електронній системі. Більша частина з них містить вимогу розірвати укладений договір як захід по усуненню допущених порушень.

Така ситуація змушує напружуватися не тільки замовників, а й переможців торгів, адже розірвання договору означає неотримання вигід, на які розраховано.

Варто відзначити, що єдиним дієвим засобом заперечення висновку є звернення до адміністративного суду. Проте, варто врахувати, що звернутися з адміністративним позовом у такому випадку може тільки замовник. Учасники у такий спосіб захиститися не можуть.

І ось чому.
З матеріалів Постанови Верховного Суду від 15.04.2021 (висновок ДАСУ оскаржено переможцем процедури):
 
1) Судами попередніх інстанцій установлено, що висновком ДАСУ Замовника зобов`язано вжити заходів щодо розірвання договору відповідно до законодавства та протягом п`яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
 
2) Вирішуючи питання щодо порушення прав і законних інтересів переможця закупівлі у цій справі, варто виходити із системного тлумачення приписів статті 7-1 Закону № 922 – VIII (в редакції, що діяла до 19.04.2021), яке дозволяє дійти висновку, що під час здійснення моніторингу публічних закупівель правовідносини виникають між органом державного фінансового контролю та замовником, який може надавати пояснення щодо процедури закупівлі, оскаржувати висновок про результати моніторингу тощо. Саме на замовника покладається обов`язок усунути виявленні порушення.
 
3) Таким чином, висновок про результати моніторингу закупівлі як акт індивідуальної дії безпосередньо стосується прав та законних інтересів замовника публічної закупівлі і саме замовнику на підставі частини десятої статті 7-1 Закону № 922 – VIII надано право у випадку незгоди з інформацією, викладеною у висновку, оскаржити такий висновок до суду протягом 10 робочих днів з дня його оприлюднення, про що зазначається в електронній системі закупівель протягом наступного робочого дня з дня оскарження висновку до суду.
 
4) За таких обставин колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що позивач не довів порушення саме його прав та охоронюваних законом інтересів з боку відповідача внаслідок прийняття оскаржуваного висновку.
 
5) Посилання позивача на те, що внаслідок розірвання договору він не отримає грошові кошти від укладеного договору в розмірі 2 035 000, 00 грн на правильність вирішення справи не впливає, оскільки порушення прав позивача ймовірно відбудеться у майбутньому внаслідок здійснення Замовником дій із розірвання договору. Тобто, таке порушення прав позивача не є реальним на момент його звернення до суду і не пов`язане безпосередньо із оскаржуваним у цій справі висновком.


Маємо припущення, що висновок оскаржено до суду переможцем торгів з причини відсутності у замовника торгів компетентних фахівців, які могли б це зробити.
 
Радимо учасникам, якщо маєте питання, як вчиняти у тій чи іншій ситуації, звертатися по кваліфіковану допомогу. Зокрема, таку допомогу можуть надати Prozorливі закупівлі.
 
Замовникам же рекомендуємо не коритися долі, а звертатися за юридичними послугами до Агентства «Консалт», адже статистика свідчить, близько 70 % оскаржених висновків ДАСУ судами визнаються протиправними.

Джерело: ProZorливі закупівлі