Жовтень 2019
КОНСАЛТ ІНФО №9 (15)

Практичні рішення від провідних тендерних експертів

Вартість:
від 190 грн
В’ЯЧЕСЛАВ КОТЛЯР
4 ПОРАДИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ЗАКУПІВЛЮ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Учасник-переможець під час укладення договору має надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено законодавством. Так, діяльність на ринку природного газу, пов’язана з його транспортуванням, розподілом, зберіганням, наданням послуг установки LNG, постачанням природного газу, провадиться за умови отримання відповідної ліцензії.
Отже, при складенні ТД доцільно передбачити необхідність подання учасником у складі ТП відповідного документального підтвердження наявності ліцензії на право провадження такого роду діяльності. Водночас слід враховувати, що згідно з п. 11 ст. 13 Закону про ліцензування ліцензію оформлює орган ліцензування в електронному вигляді. Тому учасник не може надавати паперову форму ліцензії за відсутності такої.
У той же час регулятор НКРЕКП веде реєстр ліцензіатів за видом діяльності з постачання природного газу. З реєстром можете ознайомитися за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf.
Тож замовник може самостійно перевірити надану учасником інформацію у складі ТП.
З урахуванням цього замовник у ТД можна зазначити таке:
«1.1. Тендерну пропозицію подають в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну тендерної пропозиції та завантаження файлів з:

– інформацією у довільній формі, що підтверджує видачу учаснику ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу на території України (наприклад, витяг з реєстру ліцензіатів з інформацією щодо виданої учаснику ліцензії, що опублікований на офіційному веб-сайті НКРЕКП, оформлений з дотриманням вимог п.1.5. розділу “Інструкція з підготовки тендерної пропозиції” тендерної документації; або довідкою в довільній формі, що містить посилання на реквізити рішення НКРЕКП, на підставі якого учасником отримано відповідну ліцензію, тощо); або копією документу, на підставі якого учасником отримано відповідну ліцензію; або документом, що свідчить про внесення запису до відповідного державного реєстру, що засвідчує факт видачі учаснику ліцензії.».
Супутні послуги, які включають до вартості природного газу
Постановою НКРЕКП від 22.04.2019 № 580 внесено зміни до Кодексу та типового договору транспортування природного газу, які передбачають замовлення потужності точок входу/виходу та оплату її вартості замовниками послуг транспортування, якими в нашому випадку виступають постачальники природного газу. Отже, такі витрати включають у вартість природного газу як товару.

Товари – продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, зокрема сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.

Разом з тим умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту ТП за результатами аукціону (зокрема ціни за одиницю товару) переможця або ціни пропозиції у разі застосування переговорної процедури.
Істотні умови договору про закупівлю не можна змінювати після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених у Законі. Отже, якщо замовником відповідно до тендерної документації не було передбачено включення до вартості тендерної пропозиції вказаних витрат, внесення змін до договору в частині включення у вартість ціни природного газу витрат на оплату послуг із замовлення (бронювання) потужності не вбачається можливим.
Таким чином у ТД доцільно зазначити:
«Ціну на газ учасник встановлює з урахуванням послуг із замовлення (бронювання) потужності щодо кожного періоду та обсягу постачання газу за договорами постачання природного газу.».

Визначаємо технічні та якісні характеристики
У ТД визначають інформацію про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, зокрема відповідну технічну специфікацію, яка має містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповують, їхні технічні та якісні характеристики; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами.
Таким чином замовник передбачає у ТД вимоги до технічних та якісних характеристик природного газу, що повинен постачатися для потреб замовника, посилання на нормативні документи, вимогам яких повинні відповідати зазначені показники, тощо.
Отже, ч. 6 (або окремі її положення) розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації може бути викладена у такій редакції:
«Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати таким нормативно-правовим актам:
– Закону України «Про ринок природного газу»;
– Правилам постачання природного газу (затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496).
– іншим нормативно-правовим актам, що ухвалені на виконання Закону України «Про ринок природного газу».
Технічна специфікація щодо предмета закупівлі:

Фізико-хімічні показники газу природного, який постачають Замовнику, повинні відповідати положенням Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем. Якість газу, що передають Споживачу на межі балансової належності, має відповідати вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.».

Проект договору на закупівлю газу
ТД також має і проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов. Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону про ринок газу, його постачання здійснюють відповідно до договору, за яким постачальник зобов’язаний поставити споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов’язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором. При цьому постачання природного газу згідно з типовими договорами, форми яких затверджені Регулятором НКРЕКП, здійснюють лише для побутових споживачів і споживачів, що отримують газ від постачальника «останньої надії». Права та обов’язки постачальників і споживачів визначаються згаданим Законом. А також Цивільним і Господарським кодексами України, правилами постачання природного газу, іншими нормативно-правовими актами та договором постачання природного газу.

Пам’ятаємо, відповідно до загальних засад цивільного та господарського законодавства у випадку недосягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договір вважається неукладеним.

Істотними умовами договору постачання, зокрема, є обов’язок постачальника забезпечити споживача:
• необхідною інформацією про загальні умови постачання (зокрема ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з таким постачальником шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті постачальника;
• інформацією про обсяги та інші показники споживання природного газу таким споживачем на безоплатній основі;
• про намір внесення змін до договору постачання природного газу в частині умов постачання до початку дії таких змін та гарантування права споживача на дострокове розірвання договору постачання, якщо нові умови постачання є для нього неприйнятними;
• вибір способу оплати з метою уникнення дискримінації;
• прозорими, простими та доступними способами досудового вирішення спорів з таким постачальником;
• порядок відшкодування та визначення розміру збитків, завданих внаслідок порушення договору постачання.

Таким чином проект договору про постачання природного газу повинен містити істотні умови, що є обов’язковими згідно з законодавством (зокрема ст. 712 ЦК України та інші загальні вимоги до договорів купівлі-продажу). При цьому типової форми вказаного договору не існує, що спричинено дерегуляцією ринку постачання природного газу. Отже, зміст проекту договору про постачання природного газу замовник визначає самостійно та з урахуванням вказаних вище умов.

В’ЯЧЕСЛАВ КОТЛЯР
иректор Агентства «Консалт», експерт із проведення публічних закупівель
Цікаві теми номеру
ТЕМА НОМЕРА
62 СТОР.
4 ПОРАДИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ЗАКУПІВЛЮ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Сформували для вас 4 основні поради для того, аби ТД на закупівлю природного газу була успішною

Учасник-переможець під час укладення договору має надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено законодавством. Так, діяльність на ринку природного газу, пов’язана з його транспортуванням, розподілом, зберіганням, наданням послуг установки LNG, постачанням природного газу, провадиться за умови отримання відповідної ліцензії...

14
ЗАКУПІВЛЯ ТОВАРІВ

Закупівля пального: практика та корисні кейси Укрпошти

17
ЗАКУПІВЛЯ ПОСЛУГ

Рекомендації для закупівлі послуг із прибирання територій

20
ЗАКУПІВЛЯ РОБІТ

Використання коштів на утримання служби замовника

24
УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА

Фахівець з публічних закупівель – омріяна робота чи буденна реальність?

28
ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Експлуатаційний дозвіл і державна реєстрація потужностей

38
СПРОЩЕНІ ЗАКУПІВЛІ

Спрощена закупівля: етапи проведення

46
КОНТРОЛЬ І ПЕРЕВІРКА

Нові штрафи у сфері закупівель з 2020 року

ВАЖЛИВІ ТЕМИ НОМЕРА
01
Фахівець з публічних закупівель – омріяна робота чи буденна реальність?
02
Новий закон про закупівлі: зміни у поняттях, нумерації та змісті
03
Нові штрафи у сфері закупівель з 2020 року
04
Правило 24 годин як нова можливість на перемогу в тендері
«Готуй сани влітку»

Колеги, наближається чергова нова ера у публічних закупівлях. У 2020-му всі ми розпочинаємо працювати за новою редакцією Закону «Про публічні закупівлі».
16 жовтня Президент підписав закон, який набирає чинності через 6 місяців після опублікування його тексту.
Починаючи саме із цього номера, ми будемо розповідати вам найголовніші нюанси, зміни, які несе нова редакція. Вважаю, що до моменту введення в дію нової редакції закону закупівельники мають бути готовими і освоїти його теоретичні моменти. У цьому ми і допоможемо вам.
Серед тем щодо нової редакції закону:
• основні поняття, строки та статті у законі;
• спрощена закупівля – як майбутнє допорогових закупівель;
• адміністративна відповідальність – деякі зміни в механізмі притягнення;
• штрафи за порушення правил закупівель: оплачуватимуть не тільки члени ТК, а й керівники замовника;
• правило 24 годин – нова можливість у перемозі в тендері.

Та, звичайно, поки ми продовжуємо працювати у сталому ритмі, розповідаємо про:
• експлуатаційні дозволи і реєстрацію потужностей;
• використання коштів на утримання служби замовника;
• динамічну ціну та надаємо поради щодо її встановлення;
• організацію приймання товару.

Шановні читачі, маємо ще одну чудову новину. У вересні ми запустили нову версію нашого сайту. Сьогодні ви маєте можливість дізнаватися про останні новини, вихід номерів, їхній зміст, ставити запитання та читати ще багато іншої цікавої й потрібної інформації.
Ласкаво просимо https://konsaltua.com/

Усім добра та благовісної осені!

З повагою головний редактор Олег Кушнір