Серпень 2019
КОНСАЛТ ІНФО №8 (14)

Практичні рішення від провідних тендерних експертів

Вартість:
від 190 грн
ВІКТОРІЯ КУТЄПОВА
ЗАКУПІВЛЯ ЗА РАМКОВОЮ УГОДОЮ. ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ

Закупівля за рамковими угодами – інструмент для проведення регулярних закупівель «стандартних» товарів і послуг, потреба в яких має циклічний або системний характер, а також ціни яких мають значні ринкові коливання. Наприклад, нафта, папір для друку, послуги з організації харчування або самі продукти харчування та інші категорії.
Усі формальні перевірки та погодження відбуваються на етапі укладання рамкової угоди, а спрощена процедура другого етапу закупівлі дає змогу значно скоротити час від формування потреби до відвантаження товару на склад. Проведення «швидких» аукціонів (три дні від оголошення відбору до аукціону) на другому етапі дозволить купувати продукцію окремими партіями за конкурентними цінами без необхідності укладання додаткових угод, а постачальнику – кожного разу самостійно ухвалювати рішення щодо поточної ціни пропозиції.

Закупівля за рамковими угодами має 2 етапи: 1. Проведення процедури відкритих торгів для укладання рамкової угоди 2. Проведення відбору для укладання договору про закупівлю за рамковою угодою

Майданчик – це бізнес-проект. Як ви ставитесь до можливості перегляду тарифів за подавання тендерних пропозицій?
Звичайно, не заперечуємо того, що будь-яке збільшення тарифів для майданчика – позитивно. Але вважаємо, що усяка система, яка працює із бізнесом та державою, має розвиватися органічно. Тому коли розробляли постанову № 166² й обговорювали тарифи за подання пропозиції, врахували прив’язку до НМДГ³, саме від нього відштовхуються всі тарифи в системі.
Якщо говорити про те, як саме органічно має розвиватися тарифна сітка в системі, гадаємо, мають переглядати не її, а саме НМДГ. Тобто при його збільшенні збільшиться й розмір оплати, яку сьогодні сплачують учасники майданчикам.

Ми зробили диверсифікацію. Тепер є можливість, якщо один провайдер не може виконувати свої зобов’язання щодо забезпечення інтернетом наших серверів, миттєво переключитися на іншого.

Проведення процедур закупівель за рамковими угодами регламентують Закон і Порядок. Також певні рекомендації та застереження містить і Лист МЕРТУ.
Далі пропонуємо розглянути кожний етап і крок проведення закупівлі за рамковими угодами докладніше та дати необхідні коментарі для наочності та однозначного розуміння процесу здійснення таких закупівель.
Так, закупівля за рамковими угодами умовно поділяється на 2 етапи:
1. Проведення процедури відкритих торгів для укладання рамкової угоди.
2. Проведення відбору для укладання договору про закупівлю за рамковою угодою.

Перший етап угоди
Називається проведення процедури відкритих торгів для укладання рамкової угоди. Має такі кроки:

• Відображення закупівель за рамковими угодами у річному плані закупівель. Як і всі процедури закупівель, закупівлю за рамковою угодою спочатку потрібно відобразити у річному плані закупівель та оприлюднити його на prozorro.gov.ua протягом п’яти днів з дня його затвердження. При цьому очікувана вартість або розмір бюджетного призначення за кошторисом вказують з урахуванням усього строку дії рамкової угоди, чи то рік, чи більше (до чотирьох), про що можна зазначати в примітках до плану.

• Оприлюднення оголошення про проведення закупівлі за рамковою угодою з ТД. Строки оприлюднення оголошення та ТД збігаються із відповідними строками у відкритих торгах з публікацією англійською мовою – 30 днів для приймання пропозицій. При цьому встановлюють кількість та очікувану вартість предмета закупівлі. Відрізняється порядок оголошення цієї процедури від інших тим, що в оголошенні потрібно вказати максимальну кількість учасників (мінімальна – 3), з якими планується укласти рамкову угоду за результатами проведених відкритих торгів. Також замовник повинен оприлюднити проект рамкової угоди. Якщо ж до участі у закупівлі за рамковою угодою подали пропозиції менш ніж 3 учасники, замовник відміняє процедуру закупівлі (абз. 5 ч. 1 ст. 31 Закону).

• Кваліфікація учасників і період оскарження. У процедурі закупівлі за рамковою угодою передбачена можливість для учасників ставити запитання, оскаржувати умови ТД. Замовники також можуть вносити відповідні зміни до ТД. Розгляд тендерних пропозицій відбувається за правилами проведення розгляду у відкритих торгах з публікацією англійською мовою протягом строку до 20 робочих днів (розгляд на відповідність технічним вимогам, визначеним у ТД, перевірка відповідності учасників кваліфікаційним критеріям). Відмінність цієї процедури в тому, що замовник повинен допустити до оцінки не менше трьох пропозицій. Інакше буде вимушений відмінити процедуру закупівлі (абз. 6 ч. 1 ст. 31 Закону). За результатами розгляду замовник оприлюднює протокол розгляду тендерних пропозицій протягом одного дня з дня ухвалення відповідного рішення.

• Проведення аукціону. Назвемо його «боротьба на вхід у рамку», оскільки за його результатами визначають учасників, з якими планують укласти рамкову угоду. Призначається він на 6-й день після оприлюднення замовником протоколу розгляду тендерних пропозицій. Наприклад, якщо замовник встановив максимальну кількість учасників рамки – 10, а пропозицій надійшло 12, і всі допущені замовником до оцінки, то електронна система закупівель ранжує 10 найбільш економічно вигідних пропозицій учасників за результатами аукціону, з якими замовник може укласти рамкову угоду. Якщо ж пропозицій надійшло 10, і всі 10 допущені до оцінки, то аукціон відбудеться більш «формально», тому що всі 10 незалежно від його результатів отримають можливість укласти із замовником рамкову угоду.

• Ухвалення рішення про намір укласти рамкову угоду. Інакше кажучи, це етап підтвердження учасників, з якими планує замовник укласти рамкову угоду. Результатом цього етапу є оприлюднення в електронній системі протягом одного дня з дня ухвалення рішення повідомлення про намір укласти рамкову угоду окремо щодо кожного учасника рамкової угоди (розміщується за формою повідомлення про намір укласти договір).

• З наступного дня починається період оскарження результатів процедури (10 днів). Відбувається оскарження процедури відкритих торгів для укладання рамкової угоди відповідно до ст. 18 Закону. Можливе воно лише саме на цьому етапі. Оскарження на етапі проведення відбору учасника згідно з умовами рамкової угоди для укладення договору про закупівлю вже не передбачено.

• Одночасно з оскарженням іде період подання переможцями довідок відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 17 Закону (протягом 5 днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти рамкову угоду).

• Після закінчення десятиденного періоду оскарження починається етап оприлюднення учасниками інформації про ціну за одиницю товару (послуги). Здійснюють це протягом п’яти днів після закінчення строку для оскарження. Учасник може подати таку інформацію у формі знайомої нам цінової пропозиції. У разі неоприлюднення цін за одиницю або невиправлення помилки у поданій інформації про ціну такого переможця буде дискваліфіковано.

• Період підписання рамкової угоди – 45 днів із дня ухвалення рішення про намір укласти рамкову угоду. Її укладають відповідно до вимог ТД і пропозицій учасників, яких визначено переможцями торгів та які оприлюднили інформацію про ціну за одиницю товару (послуги). Отже, не пізніше ніж через сім днів замовник оприлюднює у електронній системі оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, звіт про результати проведення відкритих торгів (заповнюється електронною системою автоматично) та зведену інформацію про ціни за одиниці товарів (послуг) (формує замовник в електронній системі закупівель самостійно на підставі поданої переможцями інформації про ціни за одиниці товарів (послуг)). Слід зазначити, що укладання рамкової угоди не породжує обов’язку поставки певного обсягу товару по визначеній ціні. Вибір продавця на кожну конкретну партію здійснюється на окремому відборі (аукціоні), який ми розглянемо нижче. Ціна товару, вказана в рамковій угоді, не є ціною поставки.

Другий етап угоди
Другий етап – етап проведення відбору для укладення договору про закупівлю. Сюди належать такі кроки:

• Замовник надсилає запрошення через електронну систему у формі повідомлення для проведення відбору учасникам, які підписали рамкову угоду. Пунктом 3 розділу ІV Порядку визначені вимоги, які повинно містити запрошення, жодні вимоги щодо подання учасниками відбору будь-яких документів на цьому етапі вже не встановлюють. Надсилання запрошення та визначення його параметрів (вид і кількість продукції, строк поставки тощо) оформлюють відповідним рішенням тендерного комітету. Це перший із двох документів, які складає замовник на другому етапі. Проведення відбору не потребує його відображення в річному плані закупівель як окремої процедури.

• На шостий день після запрошення електронною системою визначають дату проведення аукціону («на укладання договору про закупівлю»). Участь у ньому тепер для учасника безкоштовна. У разі неподання пропозицій замовник має право провести повторний відбір. У разі подання пропозиції одним учасником електронний аукціон не застосовують, і учасник одразу переходить до наступних кроків. Пропозиції учасників у «нульовому раунді» визначають із розрахунку оголошеної кількості та ціни за одиницю товару, яка дорівнює або є меншою за ціну відповідного учасника рамкової угоди. Кількість ігнорувань аукціону учасниками рамкової угоди обмежена її умовами. У разі перевищення кількості ігнорувань учасника виключають із рамкової угоди.

• У строк не більше трьох днів з дня закінчення аукціону замовник визначає переможця та ухвалює рішення про намір укласти договір про закупівлю за рамковою угодою, про що складає другий і останній документ відбору. Повідомлення про намір укласти договір оприлюднює замовник у системі протягом одного дня після ухвалення рішення. Для цього кроку характерна відсутність вимоги подання документів переможця щодо відсутності підстав для відхилення за ст. 17 Закону. Також не передбачена можливість оскарження результатів аукціону.

• Останній крок етапу проведення відбору – укладання договору про закупівлю за рамковою угодою не пізніше ніж через 10 днів з дня ухвалення рішення про намір укласти договір. Його можна укладати навіть на наступний день після аукціону, що є дуже суттєвою перевагою. Оприлюднюють договір про закупівлю у строки, визначені у ст. 10 Закону.

Після укладання договору про закупівлю за результатами відбору замовник має можливість отримати продукцію або послугу, ціна на яку є актуальною – ринковою, адже сформована за тиждень до укладання договору, що є неможливим під час застосування інших передбачених законом процедур. Перегляд цін та укладання додаткових угод за таких умов є недоцільним, що убезпечує від демпінгу та відповідних зловживань із боку недобросовісних учасників.

ВІКТОРІЯ КУТЄПОВА
заступник начальника відділу планування та проведення тендерних процедур АТ «Укрпошта»
Цікаві теми номеру
ТЕМА НОМЕРА
58 СТОР.
ЗАКУПІВЛЯ ЗА РАМКОВОЮ УГОДОЮ. ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ

Розглянули кожний етап і крок проведення закупівлі за рамковими угодами докладніше та дали необхідні коментарі щодо розуміння процесу здійснення таких закупівель

Закупівля за рамковими угодами – інструмент для проведення регулярних закупівель «стандартних» товарів і послуг, потреба в яких має циклічний або системний характер, а також ціни яких мають значні ринкові коливання. Наприклад, нафта, папір для друку, послуги з організації харчування або самі продукти харчування та інші категорії.

6
ЗАКУПІВЛЯ ТОВАРІВ

Закупівля різних предметів закупівлі в одному договорі

11
ПРАКТИКА ОСКАРЖЕНЬ

Орган оскарження: випадки скасування рішення замовника

14
ЗАКУПІВЛЯ ТОВАРІВ

Окремі аспекти фінансування ремонтних робіт доріг

20
ЗАКУПІВЛЯ ПОСЛУГ

Закупівля послуг їдалень і кейтерингових послуг

24
ЗАКУПІВЛЯ РОБІТ

Закупівля проектних робіт

48
УЧАСНИКАМ ПРО ТОРГИ

Об’єднання підприємств — учасник закупівель

54
РОБОТА В СИСТЕМІ

Зміни щодо ProZorro та авторизації електронних майданчиків

ВАЖЛИВІ ТЕМИ НОМЕРА
01
Закупівля послуг їдалень і кейтерингових послуг
02
Закупівля проектних робіт
03
Застосування забезпечення виконання договору: чотири успішних умови від Укрпошти
04
Додаткова потреба у закупівлі: поради замовникам
Відразу 5 предметів закупівель в одному номері

Саме так! У цьому номері пояснюємо та надаємо поради щодо проведення торгів із п’яти різних предметів закупівлі. А саме закупівлі:
проектних робіт;
послуг їдалень і кейтерингових послуг;
послуг із доступу до інтернету;
послуги з передачі електричної енергії;
технічного обслуговування та ремонту офісної техніки.
Також ми не могли не згадати про зміни, які вже чекають на користувачів системи ProZorro. Уряд вирішив відкоригувати деякі питання функціонування системи та майданчиків, а ми про це вже вам донесли.

Знаємо, як ви чекаєте і полюбляєте отримувати зразки документів. Цього разу пропонуємо перевірені часом та контролерами приклади оформлення специфікацій до договору про закупівлю різних предметів. Також тримайте готове рішення щодо ТЗ із закупівлі послуг із доступу до інтернету.

Шановні наші читачі, триває передплата журналу «Консалт Інфо». Хто бажає і надалі залишатися з нами та отримувати готові рішення на найскладніші та найцікавіші питання зі світу закупівель, звертайтеся у редакцію за тел.: 0 800 30 30 31.
Також ви можете зустрітися з нами особисто на наших навчаннях. Уся детальна інформація є на нашому сайті konsaltua.com у розділі «Навчання».

Поміж роботою, не забудьте, чудова літня пора добігає кінця: ще буде трішки сонечка, гарячих промінців та бабиного літа… Тому бажаємо насолодитися цими чудовими моментами! Поніжте себе смачними ранковими пейзажами, відпочинком і затяжними теплими вечорами з найріднішими… Аби до нового літа залишити присмак і спогад найпрекраснішого!

Усміхайтеся і будьте з нами!
З добром, головний редактор Олег Кушнір