КОНСАЛТ ІНФО №10 (28) – Konsaltua
Грудень 2020
КОНСАЛТ ІНФО №10 (28)

Практичні рішення від провідних тендерних експертів

Вартість:
від 270 грн
Олег Кушнір
ЗАКУПІВЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ: МОДЕЛЬ РИНКУ ТА ЇЇ СПЕЦИФІКА

У зв’язку з набуттям чинності Закону № 2019 назавжди змінились відносини споживачів електричної енергії та електропостачальників.
Насамперед розмежовано види діяльності з передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу.
Функціонування ринку електричної енергії передбачається на конкурентних засадах, крім діяльності суб’єктів природних монополій, з обмеженнями, встановленими Законом № 2019.

Розподіл електроенергії (здійснює обленерго або інша організація, яка отримала ліцензію на розподіл за місцем провадження діяльності, як правило, в межах області, міста Київ та Севастополь, Автономна Республіка Крим). Тарифи на розподіл встановлює НКРЕКП.
Передача електроенергії Замовники торгів сплачують за передачу електричної енергії ПРАТ «НЕК «Укренерго» за тарифом, який затверджує НКРЕКП, через електропостачальника, з яким укладений договір на постання електричної енергії, включаючи вартість цього тарифу в очікувану вартість електричної енергії.
Постачання електроенергії (здійснюють електропостачальники, які отримали ліцензію на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом). Замовники торгів укладають із електропостачальником договір про постачання електричної енергії споживачу. Ціни на електричну енергію вільні – встановлюються електропостачальниками.

Визначення предмета закупівлі
Для планування та проведення процедур закупівель правильно обираємо предмет закупівлі. Визначає його замовник згідно з пп. 21 і 34 ч. 1 ст. 1 Закону № 114 та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника.
При цьому слід звертати увагу на такі нормативні документи як накази Мінекономіки:
• № 708;
• № 1082.
А також лист Мінекономіки № 3304-04/53972-06 від 03.09.2020 «Щодо визначення предмета закупівлі та розміщення інформації в електронній системі закупівель».

Наразі вимоги щодо вказування в дужках конкретної назви предмета закупівлі, коду ДК 021:2015 тощо немає.

Також слід звернути увагу, що п. 14 Наказу № 1082 передбачено, що під час внесення інформації щодо предмета закупівлі товарів та послуг в оголошення, оприлюднення яких передбачено Законом, та повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі в окремих електронних полях зазначають інформацію щодо:
• назви товару чи послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі;
• коду товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі.

Електрична енергія (активна) є товаром згідно з законодавством, тому обираємо код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 09310000-5 Електрична енергія.
Тож у випадку закупівлі електричної енергії код та назва номенклатурної позиції предмета закупівлі буде «09310000-5 Електрична енергія».

Визначення очікуваної вартості
• Постачання електричної енергії
Ціни на електричну енергію згідно з положеннями Закону № 2019 встановлюють за вільними цінами на конкурентних засадах. Її встановлює учасник відповідно до ч. 2 ст. 56 Закону № 2019.

Зверніть увагу, що визначення очікуваної вартості електричної енергії залежить від того, чи включаєте ви у її вартість послуги з розподілу електричної енергії.

Так, згідно з положеннями Закону № 2019 та Постанови № 312, оплачувати послуги з розподілу електричної енергії може як споживач, так і електропостачальник, проте це може ускладнити процес закупівлі.
РЕКОМЕНДУЄМО не включати до очікуваної вартості витрати щодо оплати послуг з розподілу електричної енергії. Очікувану вартість електричної енергії розраховують включно із затвердженим у встановленому законодавством порядку тарифу на послуги з передачі електричної енергії та без урахування вартості послуг з розподілу електричної енергії.
Під час визначення очікуваної вартості електричної енергії враховуйте фактичну ціну на електричну енергію + тариф на послуги з передачі електричної енергії.
Фактичну ціну визначають із урахуванням Наказу № 275. Таку ціну електричної енергії, спосіб та умови оплати за спожиту електричну енергію формують залежно від обсягу придбання, умов оплати та встановлюють сторони в майбутньому договорі для конкретного споживача на умовах обраної або індивідуальної комерційної пропозиції.

Детально проаналізуйте розділ ІІІ Наказу № 275 та застосуйте його під час визначення очікуваної вартості електричної енергії.

• Інформація про необхідні технічні, кількісні та якісні характеристики електричної енергії

Зразок вимог в ТД:
«Умови постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати таким нормативно-правовим актам:
– закон України «Про ринок електричної енергії»;
– Правила роздрібного ринку електричної енергії (затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312).
– інші нормативно-правові акти, ухвалені на виконання закону України «Про ринок електричної енергії».
Відповідно до положень п. 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення».
Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії споживачу постачальник зобов’язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачем.
Постачальник також має дотримуватись якості надання послуг електропостачальника згідно з вимогами постанови НКРЕКП № 375. Зокрема постачальник забезпечує комерційну якість послуг, які надає споживачу за договором про постачання електричної енергії, що передбачає вчасне та повне інформування споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надають, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини сторін, ведення точних і прозорих розрахунків зі споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.
Всі посилання у тексті ТД в цілому та її додатках на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповують, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з висловом «або еквівалент».
• Кваліфікаційні критерії

НЕ РЕКОМЕНДУЄМО встановлювати в ТД інші кваліфікаційні критерії, окрім досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів).

РЕКОМЕНДУЄМО таке формулювання для ТД:
«Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їхню відповідність кваліфікаційним критеріям, а саме:
– копію аналогічного договору* щодо постачання електричної енергії;
– копії документів, що підтверджують фактичне виконання аналогічного договору** (постачання учасником електричної енергії), копія якого надана у складі тендерної пропозиції – акти приймання-передачі електричної енергії (або інші аналогічні документи, складені у двосторонньому порядку сторонами договору у письмовій формі, що підтверджують приймання-передачу електричної енергії – видаткові накладні, акти звірки взаєморозрахунків тощо, та зміст яких містить інформацію щодо реквізитів договорів, що виконання яких надаються такі документи), або відгуки (рекомендаційні листи тощо) від замовників (споживачів) відповідно до аналогічного договору та щодо виконання учасником умов таких договорів, що мають бути датованими, а також містити інформацію про реквізити відповідних аналогічних договорів, щодо виконання яких надаються зазначені відгуки – номер (за наявності) аналогічного договору та дата його укладення. У випадку подання у складі тендерної пропозиції згідно з умовами цього пункту відповідного відгуку, зміст останнього повинен містити інформацію про фактичне повне або часткове виконання учасником аналогічного договору.

Олег Кушнір
ЗАСНОВНИК ГРУПИ КОМПАНІЙ «КОНСАЛТ»
Цікаві теми номеру
ТЕМА НОМЕРА
38 СТОР.
ЗАКУПІВЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ: МОДЕЛЬ РИНКУ ТА ЇЇ СПЕЦИФІКА

Надали рекомендації щодо закупівлі електричної енергії. А саме: формування предмета її закупівлі, очікуваної вартості, проєкту договору. Розказали про важливі моменти у правовідносинах учасників ринку

6
ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок у тендерній документації

10
МОНІТОРИНГ

Порушення замовників, виявлені під час проведення моніторингів

14
ТЕНДЕРНА ПРАКТИКА

Як неправильно оформлена банківська гарантія може вплинути на результат процедури закупівлі

20
ТЕНДЕРНА ПРАКТИКА

Обґрунтування аномально низької ціни: практика АМКУ

23
ТЕНДЕРНА ПРАКТИКА

Інформація про мову тендерної пропозиції: як скласти аргументовані заперечення до висновку про результати моніторингу

26
СУДОВА ПРАКТИКА

Судова практика за вересень-жовтень

38
ЗАКУПІВЛЯ ТОВАРІВ

Закупівля електричної енергії: модель ринку та її специфіка

ВАЖЛИВІ ТЕМИ НОМЕРА
01
ОПИС ТА ПРИКЛАДИ ФОРМАЛЬНИХ (НЕСУТТЄВИХ) ПОМИЛОК У ТЕНДЕРНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ
02
ЗАКУПІВЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ: МОДЕЛЬ РИНКУ ТА ЇЇ СПЕЦИФІКА
03
ОБҐРУНТУВАННЯ АНОМАЛЬНО НИЗЬКОЇ ЦІНИ: ПРАКТИКА АМКУ
04
ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОВУ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ: ЯК СКЛАСТИ АРГУМЕНТОВАНІ ЗАПЕРЕЧЕННЯ ДО ВИСНОВКУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ
Останній місяць літа приніс чимало новин у життя закупівельників. Про головні з них у цьому номері.

Жовтень є тим рубежем, коли ще і не кінець року, та вже сезон активних закупівель палива та інших комунальних послуг. Саме ці питання стають найактуальніші наприкінці року завжди і майже для всіх замовників. Тому наша добірка корисних матеріалів буде вам у нагоді. Усі важливі моменти закупівлі газу та енергії і приклади їхнього обґрунтування маєте у руках.

Із введенням нової редакції Закону з’явилося таке поняття як аномально низька ціна. Цю норму вже почали практикувати, і навіть з’явилася перша практика відхилень учасника за аномально низьку ціну тендерної пропозиції. Тож як і до чого готуватися обом сторонам – дізнавайтеся у статті від експерта. Не обійшли стороною й практику за зміненим законом щодо банківської гарантії.

Також надали експертні рекомендації щодо встановлення кваліфікаційного критерію фінансової спроможності учасника з урахуванням свіжої практики АМКУ та ДАСУ. І провели аналіз цікавих судових рішень за статтею 164-14 на рахунок порушень та притягнення до адміністративної відповідальності членів тендерного комітету, їхніх голів і секретарів.

Запрошуємо до читання!
Бажаємо наснаги та бадьорості у закупівлях й особистому житті!

Будьте здорові, з повагою колектив журналу та головний редактор Вікторія Кутєпова, заступниця керівника відділу планування та проведення тендерних процедур АТ «Укрпошта»