Листопад 2019
КОНСАЛТ ІНФО №10 (16)

Практичні рішення від провідних тендерних експертів

Вартість:
від 190 грн
В’ЯЧЕСЛАВ КОТЛЯР
5 ПОРАД ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ЗАКУПІВЛЮ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Постачання електричної енергії має бути ліцензованим.
Як говорить нам Закон, учасник – переможець процедури закупівлі під час укладення договору має надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено законодавством.
Так, господарська діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, трейдерська діяльність, здійснення функцій оператора ринку та гарантованого покупця провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії.
Отже, при складенні ТД доцільно передбачити необхідність подання учасником у складі ТП відповідного документального підтвердження наявності ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії. В той же час слід враховувати, ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлює орган ліцензування в електронному вигляді.
Також учасник не може надати паперову форму відповідної ліцензії за відсутності такої.
Водночас НКРЕКП веде реєстр ліцензіатів, зокрема за видом діяльності з постачання електричної енергії. Ознайомитись зі змістом якого можете за посиланням з офіційного сайту Регулятора: http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
Також замовник може самостійно перевірити надану учасником інформацію у складі ТП.
З урахуванням зазначеного у ТД замовник може зазначити таке:
«1.1. Тендерну пропозицію подають в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначають інформацію про ціну тендерної пропозиції та завантаження файлів з:

– інформацією у довільній формі, що підтверджує видачу учаснику ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу на території України (наприклад, витяг з реєстру ліцензіатів з інформацією щодо виданої учаснику ліцензії, що опублікований на офіційному веб-сайті НКРЕКП, оформлений з дотриманням вимог п. 1.5. розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації; або довідку в довільній формі, що містить посилання на реквізити рішення НКРЕКП, на підставі якого учасником отримано відповідну ліцензію, тощо; або копію документа, на підставі якого учасником отримано відповідну ліцензію; або документа, що свідчить про внесення запису до відповідного державного реєстру, що засвідчує факт видачі учаснику ліцензії.».

Супутні послуги, що входять до вартості електричної енергії
З початку липня цього року почав діяти новий ринок електричної енергії та запроваджено нову модель взаємовідносин між його постачальниками та споживачами. Зокрема ввели норми ст. ст. 66-68, 70 Закону про ринок, що регулюють такі поняття:
• двосторонні договори,
• балансуючий ринок,
• врегулювання небалансів електричної енергії тощо.
У сукупності норм, а також положень Кодексу та Правил № 307, 312, до вартості електричної енергії як товару включаються кошти на оплату витрат з передачі електричної енергії.
Таким чином у ТД доцільно зазначити:
«Ціну на електричну енергію встановлює учасник відповідно до ч. 2 ст. 56 Закону України «Про ринок електричної енергії». До вартості тендерної пропозиції учасник включає затверджений у встановленому законодавством порядку тариф на послуги з передачі електричної енергії. Учасник не включає до вартості тендерної пропозиції витрати щодо оплати послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.».

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
ТД також має містити й інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Зокрема, відповідну технічну специфікацію. При цьому вона повинна містити:
• детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповують, їхні технічні та якісні характеристики;
• посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповують, передбачені чинними міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами.
У ТД замовник повинен передбачити вимоги до технічних і якісних характеристик електричної енергії, посилання на нормативні документи, вимогам яких повинні відповідати зазначені показники, тощо.
Отже, ч. 6 (або окремі її положення) розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» ТД може бути викладена у такій редакції:
«Умови постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати таким нормативно-правовим актам:
– Закону України «Про ринок електричної енергії»;
– Правилам роздрібного ринку електричної енергії (затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312).
– іншим нормативно-правовим актам, ухваленим на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».
Технічна специфікація щодо предмета закупівлі:

Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії споживачу постачальник зобов’язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачем. Постачальник зобов’язується дотримуватись якості надання послуг електропостачальника та вимог постанови НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання». Зокрема постачальник зобов’язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються споживачу за договором про постачання електричної енергії споживачу, що передбачає вчасне та повне інформування споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних і прозорих розрахунків із Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.».

Щодо кваліфікаційних критеріїв згідно зі ст. 16
Згідно з абз. 2 ч. 3 ст. 16 Закону, замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками інформацію про відповідність їх таким критеріям, зокрема у разі закупівлі електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу. Таким чином ТД у цій частині не повинна встановлювати будь-яких кваліфікаційних критеріїв для учасників та згідно зі ст. 16 Закону, а так само вимог щодо надання будь-яких документів, що підтверджують відповідність учасника таким критеріям.

Проект договору на закупівлю електричної енергії
ТД повинна містити проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов. Постачання електричної енергії споживачам здійснюють електропостачальники, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу. Договір постачання електричної енергії укладають електропостачальник та споживач. Документ передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії у певний період часу одним електропостачальником.
Постачання електричної енергії здійснюють за вільними цінами. При цьому, згідно з ч. 7 згаданої статті, визначено умови, що обов’язково включаються до договору на постачання електричної енергії. Водночас Додатком 5 до Правил № 312 визначено примірну форму договору про постачання електричної енергії споживачу. З нею можете ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/62/f473895n1357.doc. Ця форма не є обов’язковою для споживачів.
Отже, проект договору про постачання електричної енергії у будь-якому разі повинен містити умови, що є обов’язковими відповідно до законодавства. При цьому замовником може бути використана примірна форма відповідного договору, що затверджена постановою НКРЕКП, вказаною вище.

В’ЯЧЕСЛАВ КОТЛЯР
Директор Агентства «Консалт», експерт із проведення публічних закупівель
Цікаві теми номеру
ТЕМА НОМЕРА
66 СТОР.
5 ПОРАД ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ЗАКУПІВЛЮ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Сформували для вас 5 основних порад для того, аби ТД на закупівлю електричної енергії була успішною

Постачання електричної енергії має бути ліцензованим. Як говорить нам Закон, учасник – переможець процедури закупівлі під час укладення договору має надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено законодавством...

8
ПЛАНУВАННЯ

Планування закупівель 2020

12
НОВИЙ ЗАКОН

Строки закупівель у новому законі: порівняння та важливі моменти

18
НОВИЙ ЗАКОН

Сукупна вартість володіння та життєвий цикл: що врахувати при їхньому застосуванні у закупівлях?

24
НОВИЙ ЗАКОН

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі

59
НОВИЙ ЗАКОН

Оскарження закупівель по-новому: до чого готуватися у 2020-му?

50
ЗАКУПІВЛЯ РОБІТ

Тверда та динамічна договірна ціна: випадки встановлення та поради щодо використання

54
ЗАКУПІВЛЯ ТОВАРІВ

Національний класифікатор медичних виробів уже в дії

ВАЖЛИВІ ТЕМИ НОМЕРА
01
СТРОКИ ЗАКУПІВЕЛЬ У НОВОМУ ЗАКОНІ: ПОРІВНЯННЯ ТА ВАЖЛИВІ МОМЕНТИ
02
ЗАКУПІВЛЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ: «переговорка» тепла та води на 2020
03
ТВЕРДА ТА ДИНАМІЧНА ДОГОВІРНА ЦІНА: випадки встановлення та поради щодо використання
04
НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ УЖЕ В ДІЇ
Осінь

Осінь – час для планування та мрій на рік, який невдовзі настане. Саме з кінця жовтня по грудень більшість замовників починають планувати свої закупівлі на 2020-й. Тож тримайте поради щодо визначення очікуваної вартості для успішної закупівлі та їх планування у поточному році на наступний. Зверну вашу увагу, що у жовтні з’явилися нововведення щодо планування на етапі публікації річного плану. Так, відтепер можете опублікувати закупівлю, якщо в плані не заповнена інформація про «джерело фінансування», а також додати у план кілька джерел фінансування.
Не менш актуальним нині для вас є питання закупівлі електроенергії – про 5 основних етапів такої закупівлі розказали у статті.
Минулого номера розпочали аналіз нової редакція закону. Продовжуємо – у жовтневому про оскарження по-новому та строки у закупівлях. А ще підготували для вас подарунок – друкований формат нового закону.
Ще одна новина, якою хотіли би поділитися. Погодьтесь, восени бажання навчатися виникає особливо. І для нас стало вже традицією навчати замовників у мальовничому Яремче. Цього разу до нас на навчання завітали 142 слухачі. Пишаємося, що стільки замовників нам довіряють!
Колеги, аби надалі ми були поруч з вами, не забудьте продовжити передплату на журнал «Консалт Інфо». Звертайтеся в редакцію за тел.: 0 800 30 30 31.

Дякуємо, що ви з нами!
Бажаємо усім ніжної осені. Незалежно від погоди – бережіть тепло у своїх серцях.

Олег КУШНІР, головний редактор