12-Серпень 2020
Як визначити предмет закупівлі та визначити очікувану вартість технічного нагляду?

Слідами вебінару про роботи та поточні ремонти від нашого досвідченого практика Агентства Консалт – Олександра Пустовіта надаємо відповідь на розповсюджене питання: як визначити предмет закупівлі та визначити очікувану вартість технічного нагляду?

Визначення предмету закупівлі

Для початку нагадаємо, що згідно з п. 27 ч. 1 ст. 1 Закону роботами  є  розроблення проектної документації на об’єкти будівництва, науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт і реставрація наявних об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, роботи з нормування у будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення чинних підприємств і супровідні роботам послуги, зокрема геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що входять до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт. 

Серед інших послуг, які зараховують до кошторисної вартості робіт, є послуги технічного нагляду. А тому можна зробити висновок, що технічний нагляд є роботами в розумінні Закону. Визначення предмета закупівлі здійснюють за правилами, визначеними для робіт згідно з п.4 розділу І Порядку визначення предмету закупівлі, затвердженого Наказом Мінекономіки 15 квітня 2020 року № 708. 

Отже, предмет закупівлі визначають за окремими  будинками, будівлями, спорудами та лінійними об’єктами інженерно-транспортної інфраструктури.

Формування очікуваної вартості технічного нагляду

Кошти на покриття витрат, пов’язаних із виконанням функцій замовника, враховують у вартість будівництва. Відповідно до п. 5.8.13 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» главою 10 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва передбачаються кошти на утримання служби замовника у розмірі, як правило, 2,5 % від підсумку графи 7 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. Розраховані таким чином кошти є лімітом, в межах якого складається кошторис витрат на утримання служби замовника і затверджується організацією вищого рівня. Витрачання зазначених коштів здійснюють на підставі кошторису пропорційно обсягам виконаних робіт. 

При цьому, згідно з листом від 04.10.2000 № 7/7-1010 державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України «Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації», витрати на здійснення технічного нагляду  будівництва усереднено вираховуються – 75 % від загальних витрат на утримання служби замовника, але до 1,5 % від підсумку графи 7 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.

Витрачання коштів здійснюють на підставі обґрунтовуючих розрахунків, виходячи з трудовитрат спеціалістів на виконання ними своїх функцій та вартості одного людино-дня, погодженого із замовником, пропорційно обсягам виконаних робіт.