23-Вересень 2020
Як визначити очікувану вартість послуг технічного нагляду?

Кошти на покриття витрат, пов’язаних з виконанням функцій замовника, враховуються у вартості будівництва. Відповідно до п. 5.8.13 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва” (далі – ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) главою 10 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва передбачаються кошти на утримання служби замовника у розмірі, як правило, 2,5 відсотків від підсумку графи 7 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. Розраховані таким чином кошти є лімітом, в межах якого складається кошторис витрат на утримання служби замовника і затверджується організацією вищого рівня. Витрачання зазначених коштів здійснюється на підставі кошторису пропорційно обсягам виконаних робіт.

При цьому, згідно  листа від 04.10.2000  N 7/7-1010 державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України «Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації» витрати на здійснення технічного нагляду  будівництва усереднено вираховуються – 75% від загальних витрат на утримання служби Замовника, але до 1,5% від підсумку графи 7 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.

Витрачання коштів здійснюється на підставі обґрунтовуючих розрахунків, виходячи з трудовитрат спеціалістів на виконання ними своїх функцій та вартості одного людино-дня, погодженого із замовником, пропорційно обсягам виконаних робіт.