06-Жовтень 2020
РОЗГЛЯД СКАРГ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВІДМІНОЮ ЗАКУПІВЕЛЬ

ЯН ТОМАШУК , юрист SmartTender

Стаття 18 Закону скаржникам у закупівлях, оголошених після 19.04.2020-го, надає право оскаржувати відміну закупівлі. Станом на початок вересня АМКУ розглянув 26 скарг, поданих саме на відміну закупівлі, ще 15 – у процесі розгляду.

Оскарження процедур закупівель, відмінених на підставі п. 2 ч. 1 ст. 32 Закону (неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути).

Несвоєчасність опублікування протоколу через технічні проблеми: відміняти торги?
UA-2020-04-27-001898-b, рішення від 18.06.2020 №12076-р/пк-пз
Замовник зазначає
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 10 Закону він оприлюднює протокол розгляду тендерних пропозицій в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня його затвердження. Проте у зв’язку із технічними проблемами рішення тендерного комітету (протокол від 21.05.2020 № 64) не опублікували в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати його ухвалення. З метою усунення зазначеного порушення тендерним комітетом замовник ухвалив рішення про відміну торгів у зв’язку із неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель, а саме: порушення строку оприлюднення рішення тендерного комітету у зв’язку із технічними проблемами.
Скаржник зазначає
Очікувана вартість процедури закупівлі складає 2 937 348,00 грн, що є меншою, ніж 5150 тисяч євро, у зв’язку з чим замовник не був зобов’язаний складати та оприлюднювати протокол розгляду тендерних пропозицій щодо вказаної процедури закупівлі. Враховуючи викладене, Закон не передбачає обов’язку замовника в зазначеній процедурі закупівлі оприлюднювати рішення про розгляд тендерних пропозиції учасника саме у формі протоколу, у зв’язку з чим і відсутня сама необхідність в його оприлюдненні, тому замовник помилково дійшов висновку про наявність підстав для відміни тендера на підставі п. 2 ч. 1 ст. 32 Закону та таким, що винесено з порушенням вимог Закону.
Висновок АМКУ
Проаналізувавши таку процедуру, АМКУ погоджується із висновками скаржника, у зв’язку з чим замовник не був зобов’язаний складати та оприлюднювати протокол розгляду тендерних пропозицій щодо вказаної процедури закупівлі. Враховуючи викладене, Закон не передбачає обов’язку оприлюднювати протокол про визначення переможця. Крім того, замовник не довів і документально не підтвердив наявність технічних проблем, що стали підставою для ухвалення рішення про відміну торгів.
Враховуючи це, замовник відмінив тендер із наведених підстав, чим порушив вимоги Закону в цій частині.
Висновок: несвоєчасність опублікування протоколу, зокрема розгляду тендерних пропозицій, через технічні проблеми не є підставою для відміни закупівлі.

Потреба у внесенні змін до тендерної документації: є підставою для відміни процедури?
UA-2020-05-20-005700-c, рішення від 27.07.2020 № 14473-р/пк-пз
Замовник зазначає
Процедура закупівлі була відмінена у зв’язку із неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, а саме: у зв’язку зі складними погодними умовами, викликаними інтенсивними дощовими опадами протягом червня 2020-го. При обстеженні автомобільних доріг було виявлено їхнє розмиття та визначено необхідність проведення додаткових робіт, не передбачених технічним завданням на закупівлю послуг. Враховуючи наведене та з метою усунення пошкоджень на автомобільних дорогах, які утворилися внаслідок негоди, виникла необхідність змінити технічне завдання до предмета закупівлі.
Скаржник звертає увагу
Органи контролю визначені ч. 3 ст.7 Закону. Зокрема, визначено, що Рахункова палата, АМКУ, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, здійснюють контроль у сфері публічних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України. Скаржник наголошує, що жодним із органів контролю, регламентованих ч. 3 ст. 7 Закону, не виявлено порушень при проведенні вказаних торгів.
Скаржник зазначає, що тендерний комітет безпідставно відмінив процедуру закупівлі, оскільки уповноваженими суб’єктами порушень встановлено не було, а опис підстав такої відміни не відповідає критерію «порушення у сфері публічних закупівель».
АМКУ вирішив
У ході розгляду органом оскарження встановлено, що замовник не зазначив, у чому саме полягає неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, а також не надав опис таких порушень, які неможливо усунути, і в чому саме полягають порушення замовником законодавства у сфері публічних закупівель. Враховуючи це, замовник неправомірно відмінив тендер на підставі п. 2 ч. 1 ст. 32 Закону.
Висновок: як свідчить практика АМКУ, потреба замовника в уточненні/деталізації/зміні технічного завдання (специфікації) шляхом внесення змін до тендерної документації в цій частині після розкриття тендерних пропозицій не є підставою для відміни процедури закупівлі як неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Неправильна технічна послідовність виконання рішення АМКУ: які наслідки для замовника
UA-2020-04-30-002312-b, рішення від 28.07.2020 №14552-р/пк-пз
Замовник зазначає
У цій закупівлі замовник виконував рішення АМКУ щодо скасування рішення про відхилення тендерної пропозиції скаржника. Проте у зв’язку з технічними причинами на електронному майданчику після публікації рішення замовника під час виконання рішення АМКУ зникла можливість поновити учасника – скаржника на кваліфікацію. Тобто замовник спочатку надав АМКУ відповідь (коментар) про виконання його рішення, при цьому фактично рішення спочатку не виконав. Замовник звертався до технічної служби електронного майданчика, проте йому було повідомлено, що після повідомлення АМКУ про виконання рішення вже неможливо повернути кваліфікацію попередніх учасників.
Скаржник зазначає
У рішенні тендерного комітету – протоколі б/н від 25.06.2020 відсутній опис порушень, які неможливо усунути. Більше того порушення, про які заявив скаржник, розглянув АМКУ та ухвалив відповідне рішення – зобов’язав замовника скасувати рішення про дискваліфікацію скаржника. Замовник виконав рішення, тому такими своїми діями усунув усі виявленні порушення. Інших порушень не було. Відповідно посилання замовника на якісь технічні причини на електронному майданчику та зникнення можливості поновити скаржника на кваліфікацію є хибними та маніпулятивними.
АМКУ
Підтримав доводи скаржника і ухвалив рішення, що замовник не довів і документально не підтвердив наявність підстави для ухвалення рішення про відміну торгів у зв’язку з усуненням порушень. Враховуючи це, замовник, відмінивши процедуру закупівлі з наведених підстав, порушив вимоги Закону в цій частині.
Висновок: радимо замовникам уважніше ставитися до виконання рішень АМКУ, адже неправильна технічна послідовність їхнього виконання не може бути підставою для відміни закупівлі.

Пропущення 5-денного строку на розгляд пропозицій та порушення строку для оприлюднення продовження строку їхнього розгляду – підстава для відміни тендера чи ні?
UA-2020-05-13-005045-b, рішення від 28.07.2020 №14539-р/пк-пз
Замовник зазначає
Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету, у зв’язку з порушенням законодавства у сфері публічних закупівель, а саме: строк розгляду тендерної пропозиції перевищує п’ять днів та неоприлюднення повідомлення про продовження розгляду тендерних пропозицій в електронній системі закупівель, замовник відміняє тендер згідно з п. 2 ч. 1 ст. 32 Закону з неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
Скаржник повідомляє
Замовник створив порушення, яке ним же і «виявлено», після чого головою тендерного комітету винесено на розгляд питання щодо відміни процедури відкритих торгів та ухвалено рішення про відміну торгів.
Скаржник зазначає, що виявляти порушення законодавства у сфері публічних закупівель можуть лише контролюючі органи, а не замовник, а також звертає увагу на те, що бездіяльність замовника призвела до неправомірної відміни тендера.
АМКУ встановив
Замовник не довів і документально не підтвердив, що оприлюднення повідомлення про продовження строку розгляду тендерних пропозицій в електронній системі закупівель не у встановлений Законом строк є підставою для відміни процедури закупівлі, визначеною ст. 32 Закону. Враховуючи це, замовник, відмінивши процедуру закупівлі з наведених підстав, порушив вимоги Закону в цій частині.
Висновок: з огляду на практику АМКУ не вважає пропущення 5-денного строку на розгляд тендерних пропозицій та порушення строку для оприлюднення продовження строку розгляду тендерних пропозицій підставами для відміни процедур закупівель через неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Оскарження процедур закупівель, відмінених на підставі п. 1 ч. 1 ст. 32 Закону (відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг)
UA-2020-05-20-002965-a, рішення від 07.08.2020 №15185-р/пк-пз
Замовник зазначає
Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету, голова повідомив присутніх, що відповідно до наказу начальника управління капітального будівництва від 23.06.2020 № 78-од тендерному комітету необхідно обговорити питання щодо відміни торгів. При цьому голова ознайомив членів із зазначеним наказом, після чого вони погодилися із необхідністю відміни торгів по цій закупівлі робіт.
Скаржник зазначає
Виходячи зі змісту опублікованого протоколу засідання тендерного комітету, рішення про відміну торгів по цій закупівлі робіт не було підтверджено жодними обставинами, документами чи іншими аргументованими на те причинами.
Скаржник звертає увагу, що зі змісту опублікованого протоколу засідання тендерного комітету рішення про відміну торгів щодо закупівлі має в собі посилання на наказ начальника управління капітального будівництва, згідно із яким тендерному комітету необхідно обговорити питання щодо відміни торгів, однак у самому протоколі не вказано причини відміни процедури закупівлі.
Замовник зазначає
Не погоджується з тим, що дії тендерного комітету були протиправними та такими, що обмежують права та інтереси скаржника. 03.07.2020 відбулось засідання тендерного комітету, на якому ухвалено рішення щодо відміни торгів, виходячи з наказу начальника управління капітального будівництва № 78-од від 23.06.2020 та інформації, яку надало керівництво управління тендерному комітету щодо проведення адміністративної реформи та створенням громади. З огляду на викладену інформацію відбудеться зміна замовника за вказаною закупівлею. Замовник звертає увагу, що оскільки замовником робіт і розпорядником коштів стане громада, то доцільно відмінити торги, проведені в межах закупівлі.
Висновок АМКУ
У ході розгляду встановлено, що замовник не надав наказ начальника управління капітального будівництва від 23.06.2020 № 78-од, чим не підтвердив зміну закупівлі.
Враховуючи це, замовник не довів і документально не підтвердив відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг, що стали підставою для ухвалення рішення про відміну торгів.
Висновок: як свідчить практика АМКУ, в разі неналежного обґрунтування та відсутності документального підтвердження зі сторони замовника щодо відсутності подальшої потреби в закупівлі АМКУ ухвалив рішення на користь скаржника. Таким чином у разі відсутності подальшої потреби в закупівлі рекомендуємо замовникам належним чином аргументувати це в самому протоколі, а також, у разі наявності, прикріпити додаткові документальні підтвердження, які свідчитимуть про зазначене.

UA-2020-05-05-003452-b, рішення від 07.08.2020 №15188-р/пк-пз
Замовник зазначає
Замовник, враховуючи неодноразове подовження карантину, яке призвело до збільшення витрат, ухвалив рішення відмінити процедуру закупівлі й перерозподілити кошти на більш нагальні потреби. Така інформація зафіксована в протоколі засідання тендерного комітету, який опублікований на веб-порталі. Крім того, голова тендерного комітету доповів про необхідність закупівлі медичного обладнання для забезпечення надання якісної лікувально-діагностичної допомоги хворим в умовах пандемії та перерозподілу запланованих коштів на вищевказані невідкладні потреби для забезпечення безперебійного лікувального процесу. Така інформація зафіксована у протоколі засідання тендерного комітету. Також внесено зміни до річного плану закупівель.
Скаржник повідомляє
Він звернувся до Державного управління справами та отримав відповідь, у якій зазначено, що зміни щодо зменшення обсягів фінансування замовника не вносилися, надавши на розгляд АМКУ відповідний лист. Скаржник також зазначає, що відповідно до плану закупівель потреба у закупівлі текстильних виробів залишилася і така закупівля запланована на липень 2020-го за рядком у річному плані.
Разом з тим замовник не довів та документально не підтвердив відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг, що стали підставою для ухвалення рішення про відміну торгів.
Висновок: замовник намагався довести відсутність потреби шляхом надання пояснень і протоколу засідання тендерного комітету щодо нагальної потреби закупівлі медичного обладнання для забезпечення потреб лікарні, водночас АМКУ прийняв до уваги ці аргументи, можливо, саме через те, що документальне підтвердження було оформлено та датоване 23.07.2020, водночас протокол про саму відміну закупівлі датований 07.07.2020. Отже, в цій ситуації сам факт відміни закупівлі передує її документальному підтвердженню та аргументуванню.

UA-2020-05-07-000571-b, рішення від 11.06.2020 № 11576-р/пк-пз
Замовник зазначає
Що закуповував охоронні послуги та під час оголошення тендера не було враховано необхідність в особистій охороні адміністратора під час виїзду з мобільним офісом, тому подальша потреба в закупівлі послуг саме за таким видом і таким змістом, як зазначено в процедурі закупівлі, відсутня.
Замовник також зазначає, що отримавши службову записку від заступника начальника відділу, адміністратора відділу муніципальних послуг департаменту від 26.05.2020-го щодо відновлення роботи віддаленого робочого місця адміністратора у зв’язку із послабленням карантинних обмежень та необхідністю забезпечення особистої охорони адміністратора з обладнанням «Мобільний офіс» під час роботи на віддаленому робочому місці, це питання було винесено на засідання тендерного комітету та ухвалено рішення про відміну тендера. Крім того, відповідно до службової записки від 28.05.2020-го завідувача господарством відділу фінансово-господарської діяльності департаменту, у зв’язку зі збільшенням випадків пошкодження елементів благоустрою, розташованих на прилеглій території до адміністративної будівлі департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради, виникає необхідність забезпечення належної охорони прилеглої території.
За твердженням замовника, задоволення потреби в особистій охороні адміністратора під час виїзду з мобільним офісом і потреб в охороні прилеглої території потребує зміни предмета закупівлі з ДК 021:2015-79710000- 4 – Охоронні послуги на ДК 79713000-5 – Послуги з охорони об’єктів та особистої охорони, що тягне за собою відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг, передбачених процедурою закупівлі.
Замовник звертає увагу, що розмір очікуваних видатків, які він планує витратити на виконання заходів з охорони адміністративної будівлі, прилеглої території та особистої охорони, є незмінний та лімітований. Тому такий стан справ (зміна обсягу та виду необхідних послуг) значно впливає на розрахункові дані, а й відповідно на умови закупівлі. Таким чином рішення про відміну торгів, вважає, є об’єктивним та запобігає подальшому виникненню організаційно-управлінських проблем і правових спорів.
Скаржник зазначає
Замовник мав змогу окремо запланувати та закупити послуги з особистої охорони адміністратора під час виїзду з мобільним офісом після завершення закупівлі без порушень Закону. Замовник безпідставною та неправомірною відміною закупівлі змінив перебіг подій у цій закупівлі та знехтував тендерними пропозиціями 10-ти учасників, зокрема, скаржника. Замовник має намір проводити процедуру в обсязі, що складає, зокрема, й предмет закупівлі, зазначений у плані й закупівлі. Отже, потреба в зазначеному в закупівлі обсязі не зникла та не відсутня й буде втілена замовником у подальшій закупівлі. Тому підставу, яку зазначив замовник у протоколі для відміни торгів, не можна застосовувати для рішення про відміну торгів.
Водночас АМКУ, зваживши пояснення обох сторін, ухвалив рішення про те, що замовник не порушив вимоги Закону в частині відміни процедури закупівлі, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги.
Висновок: у цій справі замовник завдяки документально підтвердженим (службові записки посадових осіб, протоколи тендерного комітету) фактам відсутності подальшої потреби та її зміни переконав АМКУ у правомірності відміни процедури закупівлі.

Оскарження тендерів, відмінених на підставі п. 2 ч. 5 ст. 32 Закону (скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг)
UA-2020-06-23-008053-a, рішення від 20.08.2020 №15871-р/пк-пз
Замовник зазначає
Відповідно до інформації, зазначеної в електронній системі закупівель, та протоколу уповноваженої особи, тендер визнано таким, що не відбувся, з підстави: скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг.
Скаржник зазначає
Що не погоджується із рішенням замовника щодо відміни процедури закупівлі, та говорить, що він незаконно її скасував. Під час відміни закупівлі замовник не обґрунтував, не надав пояснень і документально не підтвердив, на якій підставі відбулися скорочення видатків.
Замовник зазначає
На момент оголошення відкритих торгів очікував надходження грошових коштів на цей предмет закупівлі як на додаткову закупівлю, потреба якої виникла вже після формування основного плану закупівель та проведення відповідної процедури закупівлі. 10.07.2020 відбувся аукціон, після чого почався процес визначення переможця торгів. Але 11.07.2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила Постанову № 1331, якою зменшено тариф замовника на 5 % для 1 класу напруги та на 2 % – для 2 класу напруги, через що замовник змушений скасувати закупівлю.
Замовник додатково на розгляд скарги надав копії постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від:
• 10.12.2019 № 2670;
• 11.07.2020 № 1331.
Висновок АМКУ
У ході розгляду, враховуючи викладене, АМКУ ухвалив рішення щодо відсутності підстав для задоволення скарги в цій частині. З огляду на викладене, скаржнику відмовили у задоволенні його скарги.
Висновок: як свідчить практика колегії АМКУ, попри те, що в протоколі уповноваженої особи можуть бути відсутні належні обґрунтування та документальні підтвердження скорочення видатків, якщо замовник їх надає на етапі надання пояснення по суті скарги, то АМКУ враховує подані документальні підтвердження та ухалює рішення, як правило, на його користь.