06-Травень 2021
Про забезпечення виконання договору

Часом трапляється, що суб’єкти господарювання не згодні з рішеннями АМКУ та мають намір захистити свої права в суді.

Варто бути уважним та ураховувати деяку специфіку.
У справі #640/18775/19 суд не задовольнив позовних вимог ТОВ «А», зокрема в частині незгоди позивача з вимогою надати забезпечення виконання договору у формі безвідсоткового депозиту.

З матеріалів Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 30.04.2021:

1) Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону № 922-VIII  (в редакції, що діяла до 19.04.2029), забезпечення виконання договору про закупівлю – надання забезпечення виконання зобов`язань учасника перед замовником за договором про закупівлю.
Відповідно до  ст. 26, Замовник має право вимагати від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених  статтею 37  цього Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п`яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.
Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору.
Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі юридичними особами (їхніми об`єднаннями) не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їхніх об`єднань).

2) Судом встановлено, що відповідно до пункту 6 розділу VI Документації, розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 5 відсотків від вартості договору. Вид надання забезпечення виконання договору про закупівлю: депозит (безвідсотковий) або внесення на рахунок Замовника визначеної суми. Учасник-переможець не пізніше дати укладання договору про закупівлю, повинен перерахувати кошти  та надати копію платіжного доручення, як підтвердження про перерахування Замовнику забезпечення виконання договору. 

3) Водночас, положеннями ст. 546 ЦК України закріплено, що виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.
Договором або законом можуть бути встановлені iншi види забезпечення виконання зобов`язання.

4) З огляду на вказане, суд приходить до висновку про те, що Замовник, на свій розсуд, може застосувати будь-який не заборонений законодавством вид забезпечення виконання зобов`язань за договором, а відтак доводи позивача у вказаній частині суд вважає помилковими.
 


Отже, загальні норми щодо забезпечення виконання зобов’язання не обмежують замовника в установленні якогось конкретного виду забезпечення виконання договору. На відміну від забезпечення пропозицій, яке замовник може вимагати від учасника виключно у вигляді гарантії, забезпечення виконання договору може бути не лише у вигляді гарантії, а й зокрема, у вигляді депозиту, застави тощо.

Для унеможливлювання участі в публічних закупівлях недобросовісних і непрофесійних компаній, з метою запобігання виникнення під час виконання договору негативних наслідків, в тому числі зриву планів чи уповільнення темпів, неналежної якості, радимо встановлювати вимогу надати забезпечення виконання договору в тих закупівлях, в яких учасники зможуть виконати таку вимогу, що підтверджено відповідними ринковими консультаціями з представниками бізнесу.

Джерело: ProZorливі закупівлі