12-Квітень 2021
Про оскарження спрощених закупівель

Спрощені закупівлі (закупівлі на суму від 50 тис. грн до порогової суми) не підлягають оскарженню в АМКУ, що створює передумови для численних зловживань з боку недобросовісних замовників.
Разом з тим, учасник має право звернутися за захистом порушених прав та інтересів до суду.
Останнім часом таких звернень все більше. І все більше справ, вирішених на користь учасника.

З матеріалів рішення Господарського суду Херсонської області від 07.04.2021 у справі № 923/74/21:

1) Відповідно до оголошення про проведення спрощеної закупівлі: для підтвердження своєї Пропозиції учасник додатково має надати, зокрема договір про дезінфекцію складових приміщень з актом виконаних робіт. При цьому, Замовник стверджує, що оголошення про проведення спрощеної закупівлі не містило жорстких вимог щодо надання договору про дезінфекцію та акту саме до вказаного договору. 

2) Суд, у свою чергу, звертає увагу, що вищезазначені твердження Замовника висловлені уже після закінчення процедури закупівлі постфактум. Можливість двозначного тлумачення умов, визначених у оголошенні, стосовно змісту та форми інформації, подання учасником якої є необхідним, дає можливість замовнику довільно їх тлумачити при розгляді пропозицій учасників, що є недопустимим.   
 
3) Переможець ФОП «А» надав договір, предметом якого є роботи із дератизації, дезінсекції, дезінфекції приміщень та інвентаря. Акт виконаних робіт до зазначеного договору у складі пропозиції відсутній. Як зазначено у поясненнях Замовника, такий акт не міг бути наданий, адже станом на дату подання пропозиції ФОП «А» договір був у стадії виконання (перший місяць виконання) та жодного акту за ним ще не було підписано. Суд з зазначеним погоджується. Дійсно, відсутній акт не може бути поданий у складі пропозиції. Водночас, Суд наголошує, що ФОП «А» не був позбавлений можливості подати у складі своєї Пропозиції копії договорів та актів виконаних робіт (надання послуг) до них, які б підтверджували факт дезінфекції складських приміщень, належних Учаснику, за минулі періоди. При цьому, Виходячи із норм ЦК України, за своєю правовою природою договір і акт виконаних робіт (надання послуг) не є тотожними поняттями, у зв`язку з чим, обставини, які можуть бути підтверджені тільки договором не можуть підтверджуватися актом виконаних робіт (надання послуг) і навпаки. 
 
4) Отже, надання учасником у складі своєї пропозиції договору дезінфекції складських приміщень без одночасного надання акту виконаних робіт (надання послуг) до такого договору, як і навпаки (тільки акт без договору), не може свідчити про факт підтвердження такої дезінфекції складських приміщень та виконання вимог оголошення Замовника.
 
5) Відповідно до вимог п. 1 ч. 13 ст. 14 ЗУ «Про публічні закупівлі», замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо, зокрема пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.
 
6) Отже, за результатами судового розгляду суд прийшов до висновків, що вимога про визнання недійсними результатів публічної закупівлі, оформленої протоколом про визначення переможцем ФОП «А», та ухвалення рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем спрощеної процедури, є законною, обґрунтованою, доведеною належними та допустимими доказами та такою, що підлягає задоволенню.
 


Як бачимо, «хитрувати» на спрощених закупівлях не варто. Адже і у невеликих сумах замовників може чекати відплата за недобросовісність.

Джерело: ProZorливі закупівлі