18-Травень 2021
Про надання додаткових документів на вимогу замовника

У деяких тендерах трапляються умови, які свідчать, що якщо замовнику заманеться, він має право додатково вимагати від учасника чи не зірку з неба.

Маються на увазі формулювання виду «у випадку необхідності упевнитися в достовірності документу N замовник має право вимагати надати документи: що засвідчують право власності/підтверджують позитивний досвід використання товару/свідчать про наявність правового зв’язку між виробником та учасником» (потрібне підкреслити).
Або ж вимоги надання «зразків» товару.

Варто зазначити, що саме по собі формулювання «на вимогу замовника» містить ознаки справжньої, а не надуманої (яку полюбляють вишукувати скаржники в АМКУ) дискримінаційності. Адже говорить про те, що замовник від одного учасника може вимагати, а від іншого – ні. А, отже, наявні нерівні умови участі одних суб’єктів у порівнянні з іншими.

Окрім того, Закон не передбачає подання учасниками додаткових документів/матеріалів, окрім як тих, що вимагаються до подання у складі пропозиції шляхом завантаження до електронної системи закупівель.

Не тільки скаржники, а і ДАСУ не залишаються осторонь порушеної проблематики.

З матеріалів висновку за результатами моніторингу закупівлі № UA-2021-04-02-001530-c:
За результатами аналізу питання відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено, що Замовником у Додатку 4 «Кваліфікаційні критерії до учасників» тендерної документації в кваліфікаційному критерії «Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій» зазначено можливість складання акту перевірки замовником на підтвердження інформації про техніку, обладнання та виробничу базу на відповідність даних зазначених в довідках.
Частиною 1 статті 16 Закону передбачено право Замовника вимагати від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, в тому числі за кваліфікаційним критерієм «Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій».
Подання інформації та документів учасниками здійснюється відповідно до частини 8 ст. 12 Закону в електронному вигляді через електронну систему закупівель, під час проведення процедури закупівлі, вимоги Замовника щодо оформлення документів в паперовому вигляді заборонено.
Пунктом 15 статті 29 Закону передбачено право Замовника щодо підтвердження інформації, наданої учасником, проте у спосіб звернення до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.
Частиною 3 ст.22 Закону зазначено, що тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.
Поряд з цим, Замовником в Додатку 4 «Кваліфікаційні критерії до учасників» визначено не іншу інформацію, а спосіб її підтвердження, чим недотримано вимоги частини 8 ст.12, статті 16 та частини 15 статті 29 Закону.


Радимо якнайшвидше ретельно перевірити тендерні документації для уникнення негативних висновків від ДАСУ.

Джерело: ProZorливі закупівлі