24-Травень 2021
Про договірну ціну: «тверда» vs «динамічна»

Згідно з Постановою КМУ “Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві” від 01.08.2005 № 668 приблизна (динамічна) договірна ціна – договірна ціна, визначена на основі кошторису, що підлягає коригуванню з урахуванням уточнення обсягів робіт, цін на ресурси та інших підстав, визначених умовами договору підряду.

Відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», приблизний кошторис (динамічна договірна ціна) встановлюється відкритим і може уточнюватися протягом усього строку будівництва. Уточнення динамічної договірної ціни здійснюється з урахуванням обґрунтованих цін на матеріальні ресурси, що склались на момент уточнення.

Досить часто контролюючі органи, побачивши у договорі про закупівлю формулювання про те, що ціна є динамічною одразу ж вміняють замовнику порушення законодавства. Митивують тим, що істотні умови договору не можуть змінюватися, крім випадків, визначених Законом, яка ж тут динамічна може бути.

Варто відзначити, що Закон не містить обмежень та заборон щодо визначення виду договірної ціни. Згідно зі ст. 321 Господарського кодексу України, у договорі підряду на капітальне будівництво сторони визначають вартість робіт (ціну договору) або спосіб її визначення.
Вартість робіт за договором підряду (компенсація витрат підрядника та належна йому винагорода) може визначатися складанням приблизного або твердого кошторису. Кошторис вважається твердим, якщо договором не передбачено інше. Зміни до твердого кошторису можуть бути внесені лише за погодженням сторін.
Відповідно до ст. 323 Господарського кодексу України, договори підряду (субпідряду) на капітальне будівництво укладаються і виконуються на загальних умовах укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Кабінетом Міністрів України, відповідно до закону.
При цьому, відповідно до гідно абз. 2 п. 21 Постанови № 668, вид договірної ціни та вимоги до кошторису, у разі укладення договору підряду за результатами торгів (тендеру), визначаються у тендерній документації.

Практика свідчить, що більша частина цін укладених договорів усе ж має вид «тверда».

Але питання виду ціни у договорі це далеко не вся проблематика, яка може спіткати замовника в цій частині. Як діяти, якщо у проекті договору визначено «вид договірної ціни – тверда», а учасник подав у складі тендерної пропозиції кошторисну документацію, де зазначено, що «вид ціни – динамічна»?

Для того, щоб дати відповідь, потрібно ретельно проаналізувати тендерну документацію. І, якщо у технічній специфікації ніде не зазначено, що учасник має зазначити вид ціни, то підстава для відхилення дуже і дуже сумнівна.

Цікавим у зазначеному контексті є рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 30.04.2021 у справі № 160/604/21.
 
У висновку, окрім опису формальних помилок, допущених учасником при оформленні тендерної пропозиції, ДАСУ зазначили, що учасник надав у складі тендерної пропозиції кошторисну документацію, яка не відповідає умовам технічної специфікації. Свою позицію аудитори обґрунтували тим, що надані учасником документи з розрахунками містили вираз, що договірна ціна є динамічною, а за умовами укладеного договору ціна – тверда.
Представники Агентства «Консалт» заперечили до суду, посилаючись на той факт, що тендерна документація не містила вимоги щодо зазначення виду договірної ціни учасника, у тому числі, що вона має бути саме твердою або динамічною чи іншою. Натомість у документації зазначалася вимога щодо математичного, калькулятивного розрахунку (формування) такої ціни відповідно до визначеного обсягу робіт та подання кошторису. Окрім того, відповідно до п. 3.15 Розділу З ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, договірна ціна – це кошторис, яким визначається вартість робіт, узгоджена сторонами (замовником та підрядником) та обумовлена у договорі підряду. Відповідно до п. 6.3.2.1. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, вид договірної ціни встановлюється за узгодженням сторін (замовник та підрядник) з урахуванням положень законодавства. Таким чином, договірна ціна (її розмір) остаточно визначається на стадії підписання договору за результатами електронного аукціону, а її вид (тверда або динамічна) вказується саме при підписанні договору про закупівлю та додатків до нього, та не становить в даному випадку зміст і вимоги технічної документації закупівлі.
У підсумку, висновок визнано судом протиправним та скасовано.


Тож будьте уважні, якщо вирішили відхилити тендерну пропозицію з причини невідповідності виду ціни.

До речі, якщо отримали повідомлення про початок моніторингу ДАСУ і не маєте власної потужної юридичної служби, радимо звернутися до Агентства «Консалт». Усе що потрібно, якнайшвидше після початку моніторингу, звернутися на гарячу лінію або подати заявку через сайт

Джерело: ProZorливі закупівлі