08-Вересень 2020
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

СЕРГІЙ УРУПА, експерт з публічних закупівель

У зв’язку з необхідністю проведення спрощених закупівель під час придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч грн та є меншою за ту, що в п.п. 1 і 2 ч. 1 ст. 3 Закону, замовникам дедалі частіше доведеться закуповувати розроблення проєктної документації системи ProZorro

Замовникам потрібно звернути увагу на те, що згідно п. 27 ч. 1 ст. 1 Закону розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва належить до робіт. Відповідно до п. 4 ч. 1 Порядку визначення предмета закупівлі, визначення предмета закупівлі робіт замовники здійснюють за об’єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 і ГБН Г.1-218-182:2011.

Щодо визначення предмета закупівлі

Так, відповідно до п. 13 Порядку, в разі визначення предмета закупівлі – роботи, Замовник зазначає код за показниками другої – п’ятої цифр Єдиного закупівельного словника.

Враховуючи вищенаведене та зміст Єдиного закупівельного словника, основним кодом при закупівлі робіт з розроблення проєктної документації є 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи. Водночас залежно від умов фінансування (КЕКВ) Замовники іноді використовують код 71300000-1 Інженерні послуги.

При визначенні вимог до предмета закупівлі замовникам потрібно звернути увагу на те, що відповідно до п. 3 Порядку розроблення проєктної документації для забезпечення проєктування об’єкта будівництва замовник повинен надати генпроєктувальнику (проєктувальнику) вихідні дані на проєктування. Основними складовими вихідних даних є:

  • містобудівні умови та обмеження;
  • технічні умови;
  • завдання на проєктування.

Відповідно до пункту 4.1 Порядку розроблення проєктної документації завдання на проєктування об’єктів будівництва складається з урахуванням вимог ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проєктної документації на будівництво» (Додаток Б).

Додаток Б

Завдання на проєктування. Перелік основних даних і вимог

п/п

Перелік основних даних і вимог Зміст основних даних і вимог
1 Назва та місцезнаходження об’єкта
2 Підстава для проєктування
3 Вид будівництва
4 Дані про інвестора
5 Дані про замовника
6 Джерело фінансування
7 Необхідність розрахунків ефективності інвестицій
8 Дані про генерального проєктувальника
9 Стадійність проєктування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно замовником і проєктувальником)
10 Інженерні вишукування
11 Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо)
12 Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об’єкта
13 Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів
14 Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації
15 Вказівки про необхідність:

1) розроблення індивідуальних технічних вимог;

2) розроблення окремих проєктних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах;

3) попередніх походжень проєктних рішень;

4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер’єрів, їх склад та форма;

5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проєктування і будівництва, науково-технічного супроводу;

6) технічного захисту інформації.

16 Потужність або характеристика об’єкта, виробнича програма.
17 Вимоги до благоустрою майданчика
18 Вимоги до інженерного захисту територій та об’єктів
19 Вимоги щодо розроблення «Оцінка впливів на навколишнє середовище»
20 Вимоги з енергозбереження та енергоефективності
21 Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник
22 Вимоги до режиму безпеки та охорони праці
23 Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)
24 Вимоги до системи протипожежного захисту об’єкту
25 Вимоги до розроблення спеціальних заходів
26 Призначення нежитлових поверхів
27 Перелік будинків та споруд, що проєктуються у складі комплексу

Склад завдання на проєктування можна змінювати відповідно до особливостей об’єктів, що проєктують, й умов будівництва. У разі неможливості визначення основних даних і вимог радимо замовникам звернутися до потенційних учасників (проєктувальників) з метою визначення вимог до предмета закупівлі.

При розробленні проєкту договору

Замовникам потрібно звернути увагу на те, що відповідно до п. 5 Порядку розроблення проєктної документації укладення та виконання договорів на виконання проєктних робіт здійснюють у порядку, встановленому в Загальних умовах № 668.

При встановленні додаткових вимог до учасників (проєктувальників) або предмета закупівлі  замовники можуть брати до уваги такі вимоги, передбачені законодавством:

  • відповідно до п. 12 Порядку розроблення проєктної документації, генпроєктувальник (проєктувальник) визначає розпорядчим документом головного архітектора/інженера проєкту. При цьому головний архітектор/інженер проєкту повинен мати кваліфікаційний сертифікат;
  • відповідно до п. 8 Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їхньої експертизи (постанова КМУ № 560 від 11.05.2011) експертну організацію, яка проводить експертизу, визначає замовник будівництва. Експертизу не може проводити розробник проєкту будівництва.

 

Сподіваємося, наші поради допоможуть вам при закупівлі робіт з розроблення проєктної документації.

 

Скорочення
Закон – закон «Про публічні закупівлі»
ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 – ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»
ГБН Г.1-218-182:2011 – ГБН Г.1-218-182:2011  «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт»
Порядок визначення предмета закупівлі – Порядок визначення предмета закупівлі, затверджений наказом Мінекономіки № 708 від 15.04.2020
Порядок розроблення проєктної документації – Порядок розроблення проєктної документації на будівництво об’єктів, затверджена наказом Мінрегіону № 45 від 16.05.2011
Порядок – Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі, затверджений наказом Мінекономіки № 1082 від 11.06.2020
ДБН А.2.2-3:2014 – ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проєктної документації на будівництво»
Загальні умови – Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.2005 № 668.