21-Серпень 2020
Чи важливо правильно оформлювати ТП для успішного проведення закупівлі?
Цікавий кейс у Рішенні суду від 27.05.2020, справа № 280/4781/19. 🧐
Виявлені Держаудитслужбою під час проведення процедури порушення полягали в такому. ❌ Тендерною документацією встановлено, що документи, створені безпосередньо учасником (довідки, листи, пояснювальні записки тощо), повинні бути надані на фірмовому бланку учасника (за наявності), містити вихідний номер та дату складання, власноручний підпис уповноваженої посадової особи учасника. Проте подані учасником у складі пропозиції документи не містять вихідних номерів та дати їхнього складання.
✅Суд дослідив, що за таких обставин відсутність вихідного номера та дати на документах учасника не впливають на зміст пропозиції. Окрім того, згідно з п. 1 глави II розділу 4 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 736/27181, датою документа є відповідно дата його підписання, затвердження, прийняття, реєстрації або складання (для актів), засідання колегіального органу (для протоколів). Дату оформлюють відповідно до ДСТУ 4163-2003 цифровим або словесно-цифровим способом. Зважаючи на те, що електронний підпис учасника було накладено у встановлені законом строки, слід вважати, що документи тендерної пропозиції відповідають вимогам чинного законодавства.